Wykorzystanie sztucznej inteligencji w handlu elektronicznym: Przyszły trend systemów sprzedaży online

Cover Image for Wykorzystanie sztucznej inteligencji w handlu elektronicznym: Przyszły trend systemów sprzedaży online
Tomasz Żmudziński
Tomasz Żmudziński